Themabijeenkomst Werk en Participatie

Door Frans Dolmans op 16 januari - 18 januari, van 20:00 tot 22:00 | Het Kasteel Wijchen

Op 16 januari 2018 organiseren we een thema-avond voor alle geïnteresseerde inwoners van Wijchen, werkgevers, werkzoekenden, Werkbedrijf, opleiders, Uitzendbureaus en alle leden van onze afdeling.

Thema: Iedereen doet mee!

Programma

  • De bijeenkomst staat onder leiding van Jan Troost, oud-voorzitter van de Gehandicaptenraad;
  • Visie op werk en participatie van de PvdA wordt verwoord door Frans Dolmans, voorzitter van de PvdA Wijchen;
  • Wethouder Titus Burgers beschrijft nieuwe ideeën van de gemeente Wijchen over Werk en Participatie;
  • Twee Wijchense ondernemers geven aan hoe het hen lukt om nieuwe werknemers te vinden en te behouden. Het zijn de heren Simon de Luy, directeur van Modderkolk en Ronnie Reijnen, directeur van Drukkerij de Kleijn;
  • Enkele werkzoekenden vertellen over hun zoektocht naar een baan en de barrières en de kansen die ze daarbij zijn tegengekomen;
  • Het Werkbedrijf en Het Werkt! Wijchen geven aan hoe zij de aansluiting tussen werkzoekenden en werk bevorderen;
  • Alle aanwezigen worden uitgenodigd ideeën ter verbetering van de werkgelegenheid te noemen en daarover met elkaar in gesprek te gaan;
  • Tegen het einde van de bijeenkomst inventariseren we ideeën die kunnen leiden tot concrete en haalbare verbeteringen voor de werkgelegenheid in Wijchen.
  • Na afloop praten graag nog informeel na met een drankje en een hapje.

De avond is op dinsdag 16 januari 2018  in de raadzaal van het Kasteel van Wijchen (Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen), begint om 20 uur en duurt tot ongeveer 22 uur.  

Toegang is gratis, aanmelding niet nodig.