Werkgroepbijeenkomst thema’s

10 december, van 20:00 tot 21:30 | Fractiekamer Huis van de Gemeente

We willen de ledenbijeenkomsten een nieuwe DYNAMIEK geven en natuurlijk ook onze lokale afdeling PvdA daardoor promoten binnen het Wijchense.

Hoe dan?

Op een interactieve manier praten over belangrijke thema’s die ook terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. Deskundigen en andere beangstellenden kunnen ook  worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.
In een brainstormronde kwamen de volgende thema’s  naar voren:
*mantelzorg
*huisvesting
*duurzaamheid
*veilig verkeer
*leefbaarheid
*normen en waarden in onze maatschappij
*cultuur en cultuurparticipatie
*inclusie (iedereen doet mee!)
Deze thema’s willen we verdiepen.
Het moet zeker niet te vrijblijvend worden en belangrijk is dat onze fractie zaken kan meenemen uit deze bijeenkomsten t.b.v. hun politieke werk.

En nu?

Er zijn drie thema’s  vastgesteld die uitgewerkt gaan worden door werkgroepen:
*Inclusie (iedereen doet mee!)
Ton Weijers en Marianne Bakker gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding van de groep! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com
*Natuur
                   Peter Gatzen en Jordy Houkes gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding van de groep ! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com
* Mantelzorg
                   Zainab Osman en Gerard Broekmans gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding vande groep! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com