Energieplan aangenomen in de raad

Door Peter Gatzen op 25 oktober 2018

De gemeenteraad heeft vanavond bijna unaniem het Energieplan op hoofdlijnen “Samen naar een Duurzaam Wijchen” aangenomen. Alleen Sociaal Wijchen stemde tegen het plan. Het plan omschrijft de projecten die in de komende jaren worden geïnitieerd om Wijchen energieneutraal te maken.

Er zijn ook nog diverse moties en amendementen aangenomen. Onder meer een motie die door PvdA Wijchen als eerste indiener werd ingediend, met mede-indieners K8W, VVD en CDA. Deze motie roept het college op om in 2019 een onderzoek te presenteren met de benodigde maatregelen om de eigen gemeentelijke organisatie reeds in 2030 energieneutraal te maken.

Titus Burgers, van PvdA Wijchen, is regie-wethouder op dit dossier. De verschillende projecten zijn onder gebracht bij de verschillende collegeleden.

Het energieplan is hier te downloaden.

Peter Gatzen

Peter Gatzen

Peter Gatzen (38 jaar) is vader van vier kinderen (Nouk, Mik, Sep en Yip Maud). Peter is directeur/eigenaar van DeltaStar Nutrients bv in Venlo. In de periodes 2006-2010 en 2014-2018 was Peter ook al raadslid in Wijchen. Peter is actief in de Wijchense politiek om op te komen voor de inwoners voor wie participeren in

Meer over Peter Gatzen