24 mei 2016

Iets moois op plek Wijchens gemeentehuis

Als de ambtenaren en het gemeentebestuur verhuizen naar het verbouwde rabo-gebouw aan de Kasteellaan komt het jaren-tachtigpand tegenover het Kasteel leeg te staan. Daar moet iets moois komen voor en van inwoners, zeggen Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD.
Binnenkort begint de verbouwing van het rabo-gebouw tot nieuw gemeentehuis van Wijchen. Dat betekent dat het huidige gemeentekantoor binnen twee jaar gesloopt wordt.

Er zijn nog geen concrete plannen voor deze locatie.

Er komt een zogeheten ‘pauzelandschap’. Dat wil zeggen een tijdelijk plan voor de periode net na de sloop. Om te voorkomen dat op de lege plek parkeerplaatsen komen, willen de coalitiepartijen Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD dat het college met een concrete invulling komt.

In een motie dragen de drie partijen het college op om twee maanden voor de sloop van het gemeentekantoor met een plan te komen.

Te denken valt aan maatschappelijke voorzieningen die het centrum nog mist. Hoe lang deze tijdelijke invulling blijft, is nog niet bekend. De tijd kan ook gebruikt worden om te onderzoeken wat de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Het oude gemeentekantoor dient zsm te worden gesloopt.