Ledenbijeenkomst op 10 december a.s.

14 november 2018

We willen de ledenbijeenkomsten een nieuwe DYNAMIEK geven en natuurlijk ook onze lokale afdeling PvdA daardoor promoten binnen het Wijchense.

Hoe dan?

Op een interactieve manier praten over belangrijke thema’s die ook terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. Deskundigen en andere beangstellenden kunnen ook  worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.
In een brainstormronde kwamen de volgende thema’s  naar voren:
*mantelzorg
*huisvesting
*duurzaamheid
*veilig verkeer
*leefbaarheid
*normen en waarden in onze maatschappij
*cultuur en cultuurparticipatie
*inclusie (iedereen doet mee!)
Deze thema’s willen we verdiepen.
Het moet zeker niet te vrijblijvend worden en belangrijk is dat onze fractie zaken kan meenemen uit deze bijeenkomsten t.b.v. hun politieke werk.

En nu?

Er zijn drie thema’s  vastgesteld die uitgewerkt gaan worden door werkgroepen:
*Inclusie (iedereen doet mee!)
Ton Weijers en Marianne Bakker gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding van de groep! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com
*Natuur
Peter Gatzen en Jordy Houkes gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding van de groep ! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com
* Mantelzorg
Zainab Osman en Gerard Broekmans gaan dit thema uitwerken.
Zij willen graag uitbreiding vande groep! Je kunt je melden bij:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl of f.h.dolmans@gmail.com

Onze betrokkenheid bij de Wijchense politiek?

In de Wijchense politiek komen een flink aantal onderwerpen aan de orde:
*Project Rondom Wijchen
*Kind regeling
*Project Hart van Zuid
*Werkorganisatie Druten-Wijchen
U kunt daarover meepraten, -denken op ons fractieberaad. Bijna elke maandagavond (vanaf 19.00 uur) overleggen we in het Huis van de Gemeente. U bent van harte welkom op dit beraad om met ons mee te denken.
Benodigde stukken hiervoor staan altijd op de website van de Gemeente Wijchen.
Inlichtingen hierover:
peter.gatzen@pvdawijchen.nl

Op 10 december bent U van harte welkom om mee invulling te geven aan de thema’s .
Vanaf 20.00 uur kunt U terecht in de ‘fractiekamer’ van de PvdA.