Uitkomsten thema-avond “Werk”

24 januari 2018

Dinsdag 16 januari 2018 heeft PvdA Wijchen een thema-avond “Werk” georganiseerd. De avond werd door ongeveer 100 bezoekers bezocht. De bedoeling van de avond was om werkgevers en potentiële werknemers te laten vertellen over hun ervaringen. Waarom lukt het nog onvoldoende om deze partijen aan elkaar te koppelen?

De voorzitter, Frans Dolmans,  van de PvdA afdeling Wijchen trapte af. In zijn woorden hamerde hij op het belang van werk, werk en nog eens werk! Werk geeft zelfvertrouwen en economische zelfredzaamheid.

Wethouder Titus Burgers gaf een doorkijk over de samenstelling van de gebruikers van de sociale dienst. Niet iedereen is klaar voor de arbeidsmarkt, maar we laten niemand in de steek. Iedereen krijgt kansen om te groeien naar de arbeidsmarkt. We moeten ook realistisch zijn dat dit niet voor iedereen gaat lukken. Deze groep kan ook op de gemeente rekenen in ondersteuning in vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedereen doet mee!

Dik gedrukt zijn de opmerkingen die deze avond langs kwamen.

Simon de Luij directeur/eigenaar Modderkolk:  “Geef iedereen de kans om zich te ontwikkelen”

Ronnie Reijnen directeur/eigenaar drukkerij de Klein: “Het is belangrijk te zien wat mensen wel kunnen i.p.v. wat ze niet kunnen”

Werkgever in het publiek: “Oproep aan werkgevers in Wijchen samen de schouders eronder zetten, lokaal afspraken maken hoe we werknemers aan de zijlijn weer een plek geven op de arbeidsmarkt”

Het was een boeiende en inspirerende avond met ervaringen die terugkomen in de samenwerking tussen ondernemers, werkzoekende en het gemeentelijk beleid. De aankomende weken wordt de nota “Wéldoen” besproken in de gemeenteraad. In deze nota wordt het accent gelegd op onze lokale kracht. In de uitvoering hebben we de ervaringsdeskundigen nodig die we dinsdag 16 januari aan het woord hebben gehad.

Statushouder: “passend werk, start onder aan de ladder maar wel in de goede richting waar groei mogelijk is”

Werkzoekende (40% werkfit):  “Ik wil mijn bijdrage leveren binnen mijn mogelijkheden”

Organisatie ‘Het werkt. Wijchen! ‘:  “korte lijnen tussen gemeente( klantmanager) en werkbedrijf (bedrijfsdienstverlener) zijn noodakelijk”.

Genoeg input waarmee wij als partij verder kunnen om meer mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt.