De Kernen van Wijchen

De kleine kernen zijn het groene hart van het leven in Wijchen. De natuurgebieden van Balgoij, Niftrik en Batenburg langs de maas zijn toonaangevend voor het natuurrijke Wijchen. Op de buitendijkse gebieden grazen koeien, wordt verbouwd of kan de natuur haar gang gaan. De bossen van Leur en de vennen van Alverna zijn een plaats waar dagelijks door vele Wijchenaren wordt gerecreëerd. De kernen van Hernen en Bergharen liggen aan de rand van het land van maas en waal, waar ruimte, bos en groen het beeld bepalen. Kortom, de kernen met hun speciale buitengebied zijn een genot voor vele Wijchenaren. De PvdA Wijchen zet dan ook hoog in op het behoud van de leefbare, groene kernen. Deze stukjes Wijchen moeten wat ons betreft nog vele jaren beschikbaar zijn voor toekomstige generaties.

De bewoners van de kernen zijn de ogen en oren van het dorp. Initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid komen van de bewoners. PvdA Wijchen wil de dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) centraal stellen in de nieuwe ontwikkelingen.

Bij de opzet van de sociale wijkteams moet aangesloten worden bij de bestaande kracht in wijken en kernen. Zo kan de woonzorgboerderij De Hagert in Leur. Die kan een uitvalsbasis zijn om ondersteuning te organiseren voor het dorp (en de omgeving) bij vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Passende woonruimte voor inwoners, met name voor jongeren en ouderen.
Uitbreiding van woonruimte en werkgelegenheid mag niet ten koste gaan van de aanwezige natuur.

Het bevorderen van bedrijvigheid in en rondom het dorp. Dit wil zeggen het stimuleren van dagrecreatie, zorgboerderijen en winkels aan huis.

Aandacht voor vergrijzing. Steunpunt in de multifunctionele accommodaties waar in een huiskamersfeer ontmoetingen plaats vinden.

Elke kern heeft meerdere voorzieningen onder één dak, om deze bereikbaar en mogelijk te houden, waarin samenwerking wordt georganiseerd rond de thema’s: school, kinderdagverblijf, verenigingsleven, vergrijzing, ontmoeting, jeugdhonk en sport- en spelprogramma’s.

In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en/of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd.

Naast een multifunctionele accommodatie (MFA) is er in elke kern een generatiepark of een plein waar jong en oud elkaar ontmoeten. Ingericht met speeltoestellen voor de allerkleinste, een trapveldje, een volleybalveld, jeu de boules baan etc. Wij ondersteunen het initiatief in Bergharen.

De kernen zijn bereikbaar door middel van een goede infrastructuur, openbare vervoermiddelen en digitale bereikbaarheid (glasvezel).

Geluidsoverlast van de A50 bij Niftrik en Hernen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.

PvdA Wijchen is voorstander van Rood voor Rood constructies. PvdA Wijchen is van mening dat de gemeente niet dient mee te betalen aan het slopen van oude schuren in het buitengebied.