De Wijchense economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in onze regio oplossen. PvdA Wijchen wil dat bedrijven kunnen adviseren over de investeringen die in de economie worden gedaan. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk om een goed vestigingsklimaat te hebben in Wijchen. Om dit klimaat te creëren moeten duidelijke maatregelen worden genomen, zodat ondernemers ook daadwerkelijk kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Daarnaast moeten ZZP’ers worden ondersteund en de kans krijgen hun eigen bedrijf te ontwikkelen.

PvdA Wijchen wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie.

Wij willen dat een deel van de OZB voor bedrijven wordt gestort in een ondernemersfonds. Bedrijven in Wijchen kunnen adviseren hoe dit ondernemersfonds in de economie wordt geïnvesteerd. Zo werken gemeente en bedrijfsleven samen aan een sterkere lokale economie.

In het verleden is Wijchen een ondernemersvriendelijke gemeente gebleken, wij streven ernaar dit te handhaven.

Wij vinden dat winkels ook op zondag open mogen zijn. Dit is nu mogelijk door de verruiming van de winkelsluitingstijdenwet. Detailhandel in het centrum heeft zelf de verantwoordelijkheid om afspraken te maken over eenduidige openingstijden.

Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen door hiervoor bestemmingsplannen te verruimen.

Leegstaande panden in Wijchen worden zo ingericht dat jonge ondernemers daar samen aan hun bedrijf kunnen werken. De bedoeling is dat er in die panden creatieve hotspots ontstaan die door deze jongeren zelf beheerd worden. De synergie en kruisbestuiving moet ervoor zorgen dat daar creatieve ideeën uitgroeien tot prachtige winstgevende ondernemen.

Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke banenmotor, te stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken afspraken met bouwondernemers en woningcorporaties. PvdA Wijchen ziet in de oostflank en het braakliggende terrein aan de Acaciastraat geschikte locaties om op korte termijn te starten met bouwprojecten.

Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet, als zij aan de gestelde eisen voldoen.

Een wellnesscentrum bij de Beerendonck past binnen de mogelijkheden, mits inpassing in het groen voldoende wordt gewaarborgd en andere bezoekers van de Beerendonck voldoende met plezier kunnen blijven recreëren

Leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden willen we voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden kan van de initiatiefnemer geëist worden de oude te slopen of te zoeken naar nieuwe gebruiksmogelijkheden als dit zou leiden tot nieuwe leegstand.