Het besturen van Wijchen

Inwoners van Wijchen kunnen blijven rekenen op een betrouwbare gemeente en een gezonde financiële situatie. Maar voor PvdA Wijchen is behoud van sociale voorzieningen daarbij het uitgangspunt. Verder staat bij ons transparantie en laagdrempeligheid hoog op de agenda. Een goede website en openbare raadsvergadering zijn hierbij belangrijk.

PvdA Wijchen gaat uit van een sluitende begroting en een goede reservepositie. Bij tegenwind mag de gemeente niet onmiddellijk in de problemen komen.

Raadsvergaderingen horen openbaar te zijn. Een besloten raadsvergadering is een zeldzame uitzondering. Duidelijke criteria worden opgesteld.

Voordat er grote investeringen worden gedaan in het gemeentekantoor dient er een visie te zijn op de regionale samenwerking. De discussie over front- en backoffice dient opnieuw te worden gevoerd. Alle ambtenaren hebben recht op deugdelijke werkplekken en daarin dient te worden geïnvesteerd. Een laagdrempelige front-office in het centrum is van belang. Een back-office buiten het centrum (bijvoorbeeld bestaande leegstand) behoort tot de mogelijkheden.

Indien er verdere bezuinigingen nodig zijn de komende jaren dan kiezen voor bezuinigingen op infrastructuur (stenen) en laten wij de sociale voorzieningen (mensen) zo veel mogelijk ongemoeid.

Investering in een moderne en burgervriendelijke website is van essentieel belang voor de gemeente die in 2013 nog Google eTown van Nederland was. De website is momenteel niet adequaat en is toch een belangrijke toegangspoort tot de voorzieningen op het gemeentekantoor. Bovendien kan een goede website positief bijdragen aan de efficiency van de organisatie. Verbetering van het automatiseringsniveau van de gemeentelijke organisatie is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt.

Wij vinden niet dat de gemeente dorpsraden moeten instellen in de acht kernene. Wij geloven in de DOP’s. We willen dat initiatieven van onderuit komen en niet dat de gemeente een blauwdruk aan alle kernen oplegt.