Jongeren aan het werk

Je eerste baan, het begin van je werkzame leven: juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van de maatschappelijke aansluiting op je opleiding erg moeilijk. Als het je niet lukt een baan te vinden die bij je past, willen wij je ondersteunen. Voor ons is het belangrijk dat de Wijchense jongeren actief blijven. Op de arbeidsmarkt moet een plek zijn voor iedereen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij het zoeken naar een oplossing van dit probleem. Maar de gemeente moet werkgevers hierin stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven. Een specifiek beleid om banen te creëren voor jongeren is volgens de PvdA Wijchen dan ook hard nodig.

Stageplekken en werkervaringsplaatsen zijn voor jongeren belangrijk op hun weg naar een normale betaalde baan. Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen (5 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden.

Bij projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werktraject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd.

Om jeugdwerkloosheid te verminderen is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. De gemeente moet hierin een verbindende en faciliterende rol spelen. Zo verbeteren we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van lokaal sterke sectoren.

Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’.

Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen die ook. We maken in onze regio een speciaal actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Samen met bedrijven en MBO’s zorgen we ervoor dat meer jongeren naar technische beroepen gaan, door vroege voorlichting op scholen en door stages; en ook door het instellen van een regionaal techniekservicepunt voor bemiddeling, scholing, voorlichting en facilitering voor de techniekbranche. We maken hierover regionale afspraken.

Wij willen dat meer starters met behoud van uitkering als zelfstandige aan de slag gaan. Op dit gebied moet de lokale regelgeving zo aangepast worden dat deze op het gebied van WW en WIA een versoepeling biedt.