Jongeren en zorg

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Dat betekent niet alleen gerichte aandacht voor kinderen en jongeren, maar ook en vooral voor hun gezinnen. Die hebben nu vaak te maken met meerdere vormen van hulp. Het is van belang om die verschillende organisaties bij elkaar te brengen, zodat er per gezin een duidelijk plan-van-aanpak gemaakt kan worden, waarbij als het nodig is ook naar passend onderwijs gezocht wordt. Dat vraagt een duidelijke regie van de gemeente en de PvdA wil dit van harte stimuleren.

PvdA Wijchen wil een jeugdbeleid waar zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de eigen kracht en mogelijkheden van ouders en kinderen, zonder etikettering en gericht op normalisering.

Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van problemen en situaties.

We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek of verslaafd zijn extra in de gaten.

Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan repressie.

Wij maken beleid voor jongeren door hen daar zelf bij te betrekken.

Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht.

Deze samenwerking is erop gericht dat er per gezin/kind niet meer dan één plan van aanpak komt.