Jongeren in beweging

Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect. Daarom geldt investeren in sport en beweging als een investering in de aanpak van een erkend maatschappelijk probleem: het langs elkaar heen leven van bevolkingsgroepen. Het rijke verenigingsleven is het ‘sociale-cement’ van Wijchen en wordt gedragen door vrijwilligers die het in stand houden. Obesitas kunnen we tegengaan door het stimuleren van het bewegingsonderwijs en het laagdrempelig houden van de verenigingen in Wijchen.

PvdA Wijchen vindt dat de gemeente een plan van aanpak moet maken om alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen.

Verenigingen worden gestimuleerd de contributie voor jeugdleden betaalbaar te houden. De PvdA Wijchen vindt dat jongeren die (tijdelijk) niet aan de contributie kunnen voldoen, moeten worden ondersteund.

Er mogen voor jongeren geen financiële belemmeringen zijn om deel te kunnen nemen aan culturele en sport activiteiten.