Kunst, cultuur en vrije tijd

Wijchen is een prachtig dorp met een breed scala aan mogelijkheden voor invulling van de vrije tijd. PvdA Wijchen zet in op een breed, gezond, natuurvriendelijk en sociaal aanbod aan vrijetijdsbestedingen. Een groot cultureel aanbod is erg belangrijk. Cultuur is niet alleen iets waar mensen veel plezier aan beleven, maar het draagt ook bij aan het imago van Wijchen en de lokale identiteit. Verder ziet de PvdA sport als een belangrijke vrijetijdsbesteding. Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. PvdA Wijchen zet dan ook in op een groot aanbod aan sportieve mogelijkheden in Wijchen en de kernen. Maar belangrijk voor een plezierige vrijetijdsbesteding is zeker ook een prettige leefomgeving.

PvdA Wijchen hamert er niet alleen op dat kunst en culturele bezienswaardigheden behouden blijven, maar wil het culturele aanbod ook uitbreiden.

PvdA Wijchen ondersteunt het plan van harte om het Mozaïek om te toveren tot “de huiskamer van Wijchen”. Door culturele en creatieve actoren in Wijchen naar het Mozaïek te verhuizen ontstaat een prachtige omgeving die rijp is voor kruisbestuiving en culturele ontwikkeling. De gemeente moet een faciliterende en stimulerende rol spelen tijdens de realisering van dit project.

Wij vinden het van groot belang de Kleine Elst in het centrum en Wijchen-Noord te voorzien van objecten die de herinnering aan deze voor Wijchen belangrijke waterloop levend houden en indien mogelijk zelfs weer zichtbaar te maken in de kasteeltuin.

Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een economische spin-off.

De subsidie aan de Wijchense omroep moet op pijl blijven. We blijven wel afspraken maken over de kwaliteit.