Leefbaarheidsgroepen

Leefbaarheidsgroepen kunnen belangrijk werk verrichten in wijken en kernen. Daar waar mogelijk dient de gemeente te faciliteren.

PvdA Wijchen is geen voorstander van de verhoging van de eigen budgetten van de leefbaarheidsgroepen. De algemene subsidieverordening is volgens PvdA Wijchen van toepassing.