Leven met een beperking

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart een chronische ziekte. Deze medeburgers hebben nog altijd een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. PvdA Wijchen wil een Wijchens Actieplan opstellen om hun allemaal meer kansen te geven, op alle terreinen: wonen, cultuur, mobiliteit, zorg, onderwijs, arbeid en het maatschappelijk leven.

Er dient een Wijchens Actieplan te worden opgesteld om mensen met een beperking meer kansen te geven in wonen, cultuur, mobiliteit, zorg, onderwijs, arbeid en het maatschappelijk leven.

PvdA Wijchen streeft naar een inclusieve samenleving in de raadsperiode 2014-2018. Het VN verdrag voor de rechten van de mens is daarbij het uitgangspunt van ons beleid.