Mantelzorg

Mantelzorgers zijn het schoolvoorbeeld van hoe we met zijn alle zorg zouden moeten organiseren. De mensen nemen zelf verantwoordelijkheid en de overheid ondersteunt waar nodig. Mantelzorg moeten we dan ook stimuleren en vooral niet belasten. PvdA Wijchen staat voor onze mantelzorgers

Wij willen dat de ondersteuners van deze mantelzorg extra capaciteit krijgen om hen op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.

Wij willen dat mantelzorgers ook na de transitie van de AWBZ en Jeugdzorg naar de WMO nog kunnen worden betaald uit het Persoonsgebondenbudget.

We ondersteunen mantelzorgers actief, door bijvoorbeeld bij de toewijzing van woningen met zorgtaken rekening te houden.