Naar school in Wijchen

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen en waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. Iedereen heeft recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waarin je woont. De PvdA steunt het idee van passend onderwijs en wil zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs noodzakelijk blijven.

De PvdA Wijchen wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat schoolgebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Ook de basisontwikkeling van kinderen op muzikaal gebied zien wij als een taak van de overheid dus ook daar hebben basisscholen een verantwoordelijkheid.

Schoolzwemmen weer mogelijk maken voor kinderen die geen zwemdiploma hebben. PvdA Wijchen vindt dat alle kinderen in Wijchen ná de basisschool een zwemdiploma moeten hebben.

Samenwerking tussen allen die in Wijchen bij de school en het onderwijs betrokken zijn, vinden wij belangrijk, de gemeente heeft hierin een stimulerende rol.

Maatschappelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in de wijk waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis ook ten goede kan komen aan de ontwikkeling van kinderen. Samenwerken in brede scholen gaat niet vanzelf daar willen we in investeren.

PvdA Wijchen vindt dat de gemeente tot het uiterste moet gaan om de scholen in de kernen open te houden.

Een schoolomgeving moet veilig zijn voor alle kinderen. Daar is altijd ruimte voor optimalisering. Dit kan door fysieke maatregelen én het stimuleren van brengen en halen te voet of met de fiets.