Oud zijn in Wijchen

Veel oudere mensen hebben hun hele leven gewerkt en hebben recht op een prettige oude dag. De PvdA Wijchen staat niet alleen voor de zorg van ouderen, maar voegt daar welzijn aan toe. Het is belangrijk dat ouderen met elkaar en met de samenleving in contact blijven en niet in een isolement raken. Wij vinden het van belang dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis of wijk kunnen blijven wonen.

Er worden voldoende woningen gebouwd voor mensen die minder mobiel zijn.

PvdA Wijchen is voor een toegankelijkheidsprogramma voor ouderen. De openbare ruimte en alle publieke voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden voorzien van op -en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij oversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met een rollator gemakkelijk de overkant haalt. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.

Voor oudere migranten ontwikkelen we specifieke programma’s enerzijds om te voorkomen dat zij in een dubbel sociaal isolement raken en anderzijds om te zorgen dat zij de weg leren kennen naar de zorginstellingen.

Wijkcentra en buurthuizen moeten nauw samenwerken met ouderen en verzorgingshuizen in Wijchen. Deze samenwerking moet leiden tot meer activiteiten voor ouderen in Wijchen.

We benutten de kennis en kunde van ouderen voor Wijchen. Het mes snijdt aan twee kanten: ouderen hebben een zinvolle tijdsbesteding én iedereen in Wijchen profiteert ervan.