Sociale zekerheid

"Iedereen telt mee" Opkomen voor mensen die het buiten hun eigenschuld om moeilijk hebben is altijd een van de speerpunten geweest van PvdA Wijchen. Mensen die zorg nodig hebben moeten deze zorg krijgen. Werklozen die druk bezig zijn een nieuwe baan te vinden moeten een fatsoenlijke uitkering krijgen. In Wijchen moet iedereen kunnen wonen in een passende woonruimte. Hier staat PvdA Wijchen voor.

Door te investeren in welzijn, investeren we in preventie. Voor de mensen die zorg nodig hebben, organiseren we de zorg bereikbaar en dichtbij.

Samen voor elkaar, wij staan voor de mantelzorgers in de gemeente.

Ontmoetingsplaatsen als scholen, generatieparken, wijkcentra, een bruisende kasteeltuin en verenigingen zijn het sociale cement van kernen en wijken. Daarin investeren wij.

Wij streven naar passende woonruimte zonder wachtlijsten voor iedereen (starters én doorstromers, jong én oud, met of zonder beperking, sociale én vrije sector).

Voedselbanken zijn helaas bittere noodzaak in onze gemeenschap. We streven er naar dat voedselbanken niet meer nodig zijn. Tot die tijd moet de gemeente voedselbanken ondersteunen.