Veiligheid

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit voor PvdA Wijchen. De nadruk ligt op preventie!

PvdA Wijchen vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen preventie en handhaven. Daarom zijn wij voor in stand houden van een veilig en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.

Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vraagt de gemeente wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen.

PvdA Wijchen wil overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aanpakken langs vier wegen: Via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval) en door het inzetten van jongerenwerkers (zie jong zijn in Wijchen).

PvdA Wijchen is voor camera toezicht in het centrum van Wijchen. Camera’s hebben een preventieve werking en maakt het werk van de politie makkelijker.