Project “voor elkaar”

De PvdA Wijchen is van mening dat leefbaarheid en samenhang in de buurt belangrijk is voor het welzijnsgevoel van buurtbewoners. Door een terugtrekkende overheid worden activiteiten in de Wijchense wijken en kernen niet langer door de gemeente georganiseerd. De samenleving moet deze rol van de overheid dus overnemen en kan dit ook. Om een stimulans te geven heeft PvdA Wijchen project voor elkaar opgezet.

Door een terugtrekkende overheid worden activiteiten in de Wijchense wijken en kernen niet langer door de gemeente georganiseerd. Om buurtbewoners te stimuleren Kleinschalige initiatieven in de buurt op te zetten is project “Voor Elkaar” opgezet. Binnen dit project is €50.000,- beschikbaar gesteld voor dit soort kleinschalige initiatieven. Burgers met een goed idee voor een buurtinitiatief kunnen een aanvraag indienen bij project “voor elkaar”. Als hun idee voldoet aan de criteria kunnen zij een subsidie krijgen van maximaal €500,-. In buurgemeente Heumen is een vergelijkbaar project genaamd ‘Vonkjes’ al een groot succes.