Werkgelegenheid (zie ook “De Wijchense economie”)

Wij zouden onze naam niet waard zijn als we het belang van werk niet inzagen. Mensen met werk staan midden in de samenleving, voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd. PvdA Wijchen wil dan ook actief investeren om de werkgelegenheid in en rondom Wijchen te vergroten. Hierbij benutten wij kansen in de regio en stimuleren we ondernemerschap. Onze doelstelling is "passend werk voor iedereen".

De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we werkgevers.

De PvdA wil dat er een Plan van de Arbeid en Bedrijf voor onze regio komt. Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren, werklozen, ouderen en mensen met een beperking. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt, zodat het in 2015 kan draaien. Dit plan is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale projecten voor 45-plussers.

De PvdA Wijchen is er uiteraard voor de Wijchenaar. De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen.