Werkloos in Wijchen?

Voor mensen die toch niet de werkplek kunnen vinden die bij hen past, hebben we de bijstand als vangnet. Diegenen die daar gebruik van moeten maken, zullen wel actief moeten blijven door het volgen van cursussen, het lopen van stages en het doen van onbetaald werk. PvdA Wijchen wil op deze manier iedereen stimuleren om actief te blijven en de eigen kansen op een baan te vergroten. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen in hun zoektocht naar een baan, maar de gemeente moet bereid zijn om bij te springen waar dat nodig.

PvdA Wijchen wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit ieders mogelijkheden kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om die aansluiting te verbeteren: stage, scholing of onbetaalde arbeid.

Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie (wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan en moet helpen.

Een arbeidsgeschikte bijstandsgerechtigde zit dus niet stil. In de zoektocht naar betaald werk is die altijd bezig met het vergroten van de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Dit kan zijn door scholing, door stage of door onbetaald werk.

Wie afspraken over scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt of een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering.

We bieden specifieke maatregelen aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden: stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor volwassenen, scholingstrajecten enz.