Alle mensen

Titus Burgers

Titus Burgers

Wethouder

Ruimtelijke zaken, Onderwijs, Duurzaamheid, Vervoer, ...
Zainab Osman

Zainab Osman

Raadslid

Wonen, Welzijn, Zorg, Beschut werken, ...
Peter Gatzen

Peter Gatzen

Fractievoorzitter

Ruimtelijke zaken, Onderwijs, Duurzaamheid, Vervoer, ...
Wim Roosenboom

Wim Roosenboom

Raadslid

Financiën, belastingen, regionale samenwerking, werkgelegenheid en economische zaken.
Frans Dolmans

Frans Dolmans

Afdelingsvoorzitter

Henk van Haeften

Henk van Haeften

Secretaris, penningmeester