Armoede en minima beleid

Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving belangrijk om solidair te zijn met elkaar. Waar kan moeten burgers dit zelf organiseren, waar dit minder goed lukt moet de overheid bijspringen. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het herwinnen van de eigen kracht en is dicht bij de mensen georganiseerd.

PvdA Wijchen wil in het kader van ons actieve armoedebeleid de aanval op armoede voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit.

Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 120 procent van de bijstandsnorm willen wij een kortingsregeling voor sport en cultuuractiviteiten, bibliotheek, zwemlessen, computers voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten

Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de gemeente afspraken hoe mensen geholpen kunnen worden die wel bij hen maar nog niet bij de gemeente bekend zijn. De gemeente springt alleen bij als daar behoefte aan is vanuit maatschappelijke organisaties of de hulpkrijger.

De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen. Coördinatie van hulp is essentieel voor een hoge efficiëntie.

Initiatieven voor een lokale of regionale kledingsbank zullen wij ondersteunen.
Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun, zoals een tegemoetkoming in een collectieve ziektekostenverzekering.