Buitenschoolse opvang en voorschoolse educatie-activiteiten

Een goede en degelijke buitenschoolse opvang is belangrijk voor jonge kinderen. Net als op hun school maken zij hier kennis met normen en waarde en omgangvormen. PvdA Wijchen hecht aan een breed aanbod van buitenschoolse opvang. Voor kinderen met een achterstand kan voorschoolse educatie-activiteit net het duwtje in de rug zijn dat zij nodig hebben. PvdA Wijchen stimuleert dit dan ook om bijvoorbeeld taalachterstand te voorkomen.

Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. Ouders van kinderen in een achterstandsituatie worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatieactiviteiten. Doel van deze VVE is het voorkomen van (taal-)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen daarin terecht te komen.

Wij willen dat er meer ruimte komt voor particuliere initiatieven en voor flexibiliteit in de opvangcapaciteit, ook als die niet aansluiten op een geldend bestemmingsplan. Dit doen we door verruiming van de mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang. De PvdA Wijchen vindt dat er iets te kiezen moet zijn.