Het centrum van Wijchen

PvdA Wijchen ziet het centrum als een belangrijke plek waar mensen samenkomen. Wij vinden het belangrijk om het centrum zo aantrekkelijk en bruisend mogelijk te maken. De gemeente dient een actieve rol te spelen in het realiseren van de centrumvisie, onder meer om de toenemende leegstand in het centrum tegen te gaan.

PvdA Wijchen is voor de realisering van de ontwikkeling van Kasteeltuin en Sterrebos conform de visie uit 2009, geïnitieerd door PvdA Wijchen. Daarbij dient creatief te worden gekeken naar mogelijkheden om het Sterrebos te gebruiken.

Onze argumenten voor kasteeltuin en Sterrebos hebben ook te maken met behoud van groen in het centrum, winkels om winkelrondje af te maken zou erg goed zijn, de gemeente kan daar nu niet investeren, ook gezien de huidige leegstand in het centrum.

Wat betreft de openingstijden van de Wijchense horeca zijn wij niet voor verdere veruiming. Deze zijn reeds verruimd.