Leven in de wijk

PvdA Wijchen wil geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven. Een goede sociale cohesie in Wijchen en in de kernen heeft een aantal voordelen. Naast dat het prettig is om goed met elkaar om te gaan geeft het een gevoel van veiligheid. Daarnaast is een goede samenleving belangrijker geworden, omdat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen. In het kader van de terugtredende overheid is dit immers het geval. PvdA Wijchen is voor actief actie ondernemen als het aankomt op het stimuleren van de samenhang in de Wijchense wijken en kernen.

Wij maken ons sterk voor project “Voor Elkaar!”. Dit project is een steun in de rug voor burgers die een leuk initiatief hebben voor de wijk of voor de bewoners in de wijk. PvdA Wijchen is initiatiefnemer van dit project en vindt een goede voortzetting belangrijk.

Wij zetten ons in voor de Wijchense wijkcentra. We hechten er waarde aan dat deze centra voldoende mogelijkheden hebben om voldoende goede activiteiten te organiseren. Wij willen ons inzetten om wijkcentra door te ontwikkelen tot multifunctionele accommodaties

Zoals we ons hebben ingespannen voor behoud van de kastanjebomen in Wijchen, zal PvdA Wijchen zich sterk blijven maken voor maximaal behoud van beeldbepalende bomen en groen in Wijchen.

We schenken blijvende aandacht aan handhaven van het dorpse karakter van Wijchen zodat de gemeente extra aantrekkelijk blijft.

PvdA Wijchen is voor het instellen van een fonds om groen in te bouwen op plekken waar dat nodig is. Groen in de wijk geeft een prettige woon- en leefomgeving. Inbreiding van groen gaatbij ons voor de inbreiding van nog meer stenen. Denk hierbij speciaal aan wijken als Diepvoorde en verschillende plaatsen in Wijchen Noord.