Verkeer

Een goede infrastructuur is belangrijk. Dit stimuleert de economie en maakt het leven makkelijker. Maar het aanleggen van asfalt en het stimuleren van auto's heeft ook een keerzijde. Asfalt gaat ten koste van de natuur en auto's vervuilen de lucht. PvdA Wijchen zet dan ook vooral in op milieuvriendelijker vervoer. Wij willen vervoer per trein aantrekkelijker maken en het nemen van een electrische auto stimuleren. Op een aantal gevaarlijke verkeerspunten willen wij de veiligheidssituatie verbeteren. Veilig vervoer staat natuurlijk altijd voorop.

De lus van de snelweg A326 naar de A50 richting Ravenstein zorgt bijna elke ochtend voor opstoppingen (met overlast voor de inwoners). De gemeente dient in te zetten op reconstructie van deze lus.

Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen.

‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.

Fietsen langs het meer staan wij toe. Fietsers zijn hier wel te gast. Rekening houden met elkaar is daarbij van belang.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidlabels voor scholen.

Met de realisering van Regiorail en het keerspoor is de spoorse ontsluiting naar Nijmegen en Arnhem gerealiseerd. Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en voor een betere ontsluiting in de richting van Den Bosch is verbreding van de spoorbrug bij Ravenstein naar twee sporen van essentieel belang.

De PvdA wil het gebruik van openbaar vervoer en de fiets verder stimuleren. Bijvoorbeeld door goede en voldoende mogelijkheden voor het stallen van fietsen bij Openbaar Vervoer locaties. Deze zijn er nu onvoldoende. Als fietsroutes dienen te worden aangepast mag dat ook ten koste van parkeerplaatsen gaan, daarbij dienen direct ook alternatieve parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.

Op dit moment zijn wij tegen de uitbreiding van parkeermogelijkheden in het centrum van Wijchen. – Op dit moment is er voldoende capaciteit Als we Oost- en Westflank gaan ontwikkelen zijn er nieuwe parkeerplaatsen nodig. Dan zal de discussie opnieuw gevoerd moeten worden.

Verkeersdrempels in 30-km zones kunnen de veiligheid bevorderen. Op plekken waar onveilige situaties zijn, of stuctureel te hard gereden wordt, kunnen extra drempels een uitkomst bieden.

PvdA Wijchen is geen voorstander van het realiseren van een spoortunnel bij de Hoefsestraat. Alhoewel de bereikbaarheid van het centrum zou verbeteren, zijn de kosten niet realistisch.