Wonen in Wijchen

Wijchen is bij uitstek een gemeente waar mensen heerlijk kunnen wonen. PvdA Wijchen is van mening dat iedere Wijchenaar recht heeft op een goede woning en een prettige leefomgeving. Wij constateren dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen op dit moment veel te lang zijn. Dit probleem wil de PvdA Wijchen verhelpen.

PvdA Wijchen vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning kan vinden. De procedure die je moet volgen om daarvoor in aanmerking te komen dient hierop te worden aangepast.

PvdA Wijchen wil de wachttijden terug brengen naar een redelijke termijn. Van alle nieuwbouwwoningen moet de helft gebouwd worden in de sociale sector en de andere helft in de vrije huur- of koopsector.

Lagere midden inkomens vallen op de woningmarkt vaak tussen wal en schip. Ze mogen niet huren en kunnen niet kopen. Hiervoor moet bij nieuwbouw bijzondere aandacht zijn.

Een evenwichtig en sociaal huurbeleid van woningcorporaties met duidelijke betaalbaarheidsnormen. Minimaal 90% van de woningen van corporaties moet sociale huur blijven, maar ook moet de helft van de sociale huurwoningen een huur hebben die voor minima betaalbaar is (ongeveer €500 per maand).

We geven bewoners meer invloed op hun woning. Als de woning gebouwd of gerenoveerd wordt, moeten de (toekomstige) bewoners, huurders of kopers, mee kunnen beslissen over de indeling en afwerking van de woning.

De PvdA Wijchen wil dat corporaties, gemeente, bewoners (organisaties) en ondernemers (in regionaal verband) concrete afspraken maken over belangrijke onderwerpen zoals: het aantal te bouwen woningen, investeringen in de leefbaarheid van wijken, het signaleren van en reageren op huurproblemen en overlast, kwaliteit van de woningen en de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd.

PvdA Wijchen ziet in Wijchen geen noodzaak tot hoogbouw. Wij willen het dorpse karakter van Wijchen behouden en hoogbouw past niet in dit plaatje.

We zijn bezig met realiseren van passend wonen. Vooral ouderen hebben behoefte aan aangepaste en gelijkvloerse woningen. Op dit moment is er nog steeds een te kort voor deze woningen. Wij zien het dan ook niet zitten dan jongeren plaatsnemen in senioren woningen.

Wijchen is een geweldige gemeente met een prachtig centrum en schitterende kernen en wijken. Het gebied rond de kraanvogelstraat is voor PvdA Wijchen een doorn in het oog. PvdA Wijchen wil zo snel als mogelijk een ontwikkelvisie zien voor dit gebied. De gemeente dient actief te investeren in dit gebied.